Welkom op de site van Verloskundigen Kring Rijnmond.

De Verloskundigen Kring Rijnmond vertegenwoordigt de verloskundigen in de regio Rotterdam Rijnmond.
De verloskundigen kring heeft een duidelijke positie binnen de geboortezorg in de regio en staat voor laagdrempelige, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige verloskundige zorg in de regio Rijnmond.
Verloskundigen zijn dè professioneel begeleiders van de fysiologie rondom zwangerschap, bevalling en kraambed vanuit de overtuiging dat dit in beginsel fysiologische gebeurtenissen zijn, waarbij onnodige medicalisering voorkomen moet worden en de keuzevrijheid van de cliënt over de plaatsRegio Rijnmond van bevallen in de regio gewaarborgd blijft.

Oproep: Om onze site zo up to date mogelijk te maken,willen wij jullie
vragen om zoveel mogelijk informatie aan te leveren.
Dus bijvoorbeeld notulen van VSV’s en protocollen van ITV groepen.
Deze informatie kun je mailen naar: kringrijnmond@live.nl