Ontwikkelingen omtrent Projectplan EMC terugdringing perinatale mortaliteit en morbiditeit in de regio Rijnmond.

16-04-2012 Notulen van het overleg Kring Rijnmond met het EMC.
07-04-2012 Het regio projectplan ketenzorg Rotterdam voorzien van commentaar door Anke Oostveen (beleidsadviseur KNOV)
27-03-2012 De brief welke is verstuurd naar dhr. Steegers vanuit Kring Rijnmond.
27-03-2012 De brief welke is verstuurd naar dhr. Steegers vanuit de KNOV.
27-03-2012 De brief welke is verstuurd naar het College Perinatale Zorg vanuit de Kring Rijnmond.

EXTRA Kringvergadering 25-04-2012, Ikazia ivm bovenstaande ontwikkelingen, zie Extra Kringvergadering 25-04-2012, 20.00 uur Ikazia