Verloskundig Samenwerkingsverband

In plaatselijke samenwerkingsverbanden komen verloskundigen, gynaecologen en eventueel kinderartsen en kraamzorgaanbieders bij elkaar om afspraken te maken over bijvoorbeeld de overdracht van cli├źnten of het vertalen van richtlijnen naar de lokale situatie. Deze samenwerkingsverbanden worden meestal VSV genoemd.

Taken van een VSV zijn:

  • Afspraken maken over de kwaliteit van de zorg aan zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen
  • Afspraken maken over de organisatie van de plaatselijke zorgketen, met duidelijke afspraken over wie wanneer verantwoordelijk is voor de zorg
  • Casu├»stiekbespreking

In regio Rijnmond zijn verschillende VSV’s actief waaronder:

VSV- SFG
VSV- IJsseland
VSV- Vlietland
VSV- Maasstad
VSV- EMC
VSV- Ikazia