Het bestuur van de kring Rijnmond bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter Julia Kok functieomschrijving
 • Voorzitten overleg kringbestuur
 • Voorzitten kringvergaderingen
 • Aansturen kringbestuur
 • Contactpersoon voor het Wetenschapscafe
 • Contactpersoon voor de Media
 • Contactpersoon voor de VAR
 • Contactpersoon voor de GGD
 • Platform klaar voor een kind
 • Contactpersoon voor de KNOV
 • Raad van de ziekenhuisbesturen
 • Kringvoorzittersoverleg (rouleren)
Secretaris Laura Lesuis functieomschrijving
 • Notuleren overleg
 • Bijhouden ledenbestand
 • Post en mail controleren
 • Kringsymposium
 • Kringvoorzittersoverleg (rouleren)
Penningmeester Vacature functieomschrijving
 • Jaarlijks financiŽle begroting & jaarverslag
 • Contributiegelden
 • Declaraties vacatiegelden
 • Kringvoorzittersoverleg (rouleren)
Bestuurslid aandachtsgebied Kwaliteit en deskundigheidsbevordering Iris Lensveld functieomschrijving
 • Aanspreekpunt ITVís
 • Aanspreekpunt voor kraamzorginstellingen, huisartsen en ambulancediensten
 • Aanspreekpunt VSVís
 • Capciteitenoverleg samen met twee vaste kringleden
 • Kringvoorzittersoverleg (rouleren)
Bestuurslid aandachtgebied Marketing & Communicatie Celine Leonard functieomschrijving
 • Website ontwikkelen
 • Contactpersoon voor de ROS (Zorgimpuls)
 • Kringsymposium
 • Kringvoorzittersoverleg (rouleren)
Bestuurslid zonder portefeuille Linda Rentes functieomschrijving
 • Communicatie vanuit de KNOV naar de kring